Incuba Cooperació

Incuba neix com a projecte de cooperació internacional i intervenció social per oferir un espai de formació, desenvolupament professional, creació i implementació d’idees emprenedores de caire comunitari als col·lectius més vulnerables; les dones i la població jove.

Serveix com a suport i una font de noves eines pel jovent en situació d’atur i sense recursos econòmics suficients per endegar la seva empresa. El projecte els hi ofereix una bona oportunitat per millorar les seves condicions laborals i per tant, la seva qualitat de vida.

L’última fita d´Incuba és millorar, a través de la inserció al món laboral, la qualitat de vida i el benestar social de les persones més desfavorides. Per conseqüència es millora la qualitat de vida de la comunitat, ja que ofereix un servei nou a aquesta i contribueix a dinamitzar l’economia nacional i, a més, en alguns casos contribueix a minvar la immigració forçada per causes econòmiques, ja que ofereix una oportunitat viable i de qualitat per sortir de la pobresa.

Incuba està format per a tres projectes:

Objectius

Incuba té com a objectiu general oferir un espai de formació i creixement controlat i protegit perquè emprenedors puguin construir la seva pròpia empresa. El projecte Incuba funciona com una “Incubadora d´idees” que desemboquen en el naixement d´empreses, la gran majoria amb els trets propis de l’economia social.
Mitjançant la creativitat i la innovació social es potencien les capacitats i els talents personals dels emprenedors/es, les quals són complementades a través d’una formació especifica en matèria d’economia, autoocupació, lideratge i emprenedoria.  

Tot el procés està dirigit per formadors experts, dels territoris d’incidència, en les respectives matèries i per professionals de la Fundación Utopía, Fundació Gentis i del grup de professionals de Plataforma Educativa així amb, experts en creativitat i innovació social com a motor de canvi social i de desenvolupament humà sostenible, a més la formació compta amb un seguiment personalitzat i individualitzat del Pla d’empresa de queda alumne.


La formació té una durada de 400 hores (excepte per Incuba Dones Barcelona que consta de 200 hores), la qual abraça els continguts teòrics, tutories col·lectives i individuals i seguiment personalitzat dels projectes.
Tanmateix, l’alumnat rep assessorament d’empreses ja consolidades dels territoris involucrats. Així mateix, en el cas de Incuba Fez i Uruguai, es presenta l’opció de poder fer pràctiques professionals a empreses locals on s’hagi implantat l’incubadora.

Persones beneficiàries

Incuba Fez i Uruguai està dirigit a persones d’escassos recursos econòmics, especialment joves i dones, que tinguin una idea de negoci i empenta per millorar la seva situació sociolaboral i econòmica. Incuba Dones Barcelona, en canvi, està destinat a totes les dones residents a la capital catalana que vulguin emprendre la seva idea i necessitin l’ajuda dels experts del programa.

               

Projecte Incuba Marroc

El projecte Incuba Marroc es basa en un itinerari formatiu en emprenedoria i està liderat per la mateixa administració local. Aquí es pot consultar el projecte.